top of page

BUTOHPOLIS. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH

coverphoto_butohpolis_2019_BP.jpg

BUTOHPOLIS. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH to nowe od lat wyczekiwane wydarzenie na kulturalnej mapie Warszawy.

 

Butoh to szczególny rodzaj współczesnej sztuki performatywnej, czasami nazywany tańcem lub teatrem. Powstał na styku kultury japońskiej i europejskiej i postrzegany jest jako zjawisko ponadkulturowe. Od ponad 50 lat wywiera wpływ na sztukę na całym świecie.

 

Warszawa jest ważnym ośrodkiem rozwoju tej sztuki niezależnej. Butoh ma tu swoją wierną publiczność i bardzo aktywne środowisko performerów. Powstanie Festiwalu Butohpolis jako platformy dialogu twórczego to bardzo istotny krok na drodze rozwoju i poszukiwania własnej tożsamości polskiego tańca butoh. Mam nadzieję, że warszawski Festiwal stanie się również inkubatorem „nowego butoh” w przestrzeni międzynarodowej.

 

Na gruncie kultury Zachodu butoh coraz mocniej poszukuje swojej specyfiki, dlatego hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest właśnie „zachodnie butoh”. Program koncentruje się na polskim butoh umiejscowionym w tym kontekście - podczas Festiwalu zostaną zaprezentowane performanse artystów z dużym dorobkiem, jak i debiutujących twórców. Zostali także zaproszeni niezwykle ciekawi zagraniczni tancerze europejscy o dużym doświadczeniu i dorobku artystycznym.

 

W programie przewidziana została również dyskusja panelowa w międzynarodowym gronie artystów i teoretyków. Wydaje się, że taniec butoh na świecie przechodzi obecnie kolejną fazę przemiany, dlatego rozmowy na temat „nowego butoh” są niezwykle ważne.

 

Nazwa „Festiwal Sztuki Butoh” stanowi podkreślenie szerszego obszaru butoh, który obejmuje nie tyko sztuki performatywne. Dlatego znaczącą część programu stanowi fotografia butoh będąca zjawiskiem szczególnym. Teoretyczka i fotografka Karolina Bieszczad-Roley w swoim wykładzie opowie o wprowadzonym przez siebie pojęciu “foto-performance”. W tej części Festiwalu znalazły się również pokaz krótkometrażowych filmów tańca oraz wystawa fotografii.

                                                     

Zapraszam także na otwarte dla wszystkich wydarzenia towarzyszące, czyli warsztaty prowadzone przez naszych zagranicznych gości.

 

Do zobaczenia w Butohpolis!

 

Sylwia Hanff, Dyrektorka Artystyczna

 

BUTOHPOLIS. I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH

26-26 kwietnia 2019

 

PROGRAM

 

26 KWIETNIA 2019, GODZ. 19.00

 

I. Performanse:

„Niesen” –Anita Zdrojewska (Warszaw/Polska). Muzyka Live: Rafał “Ruff” Libner 

„Domy obecności. Anamnesis” - Magdalena Jakubów (Warszawa/Polska). Muzyka: collage

„Czerwony księżyc” - Maruska Ronchi, (Mediolan/Włochy). Muzyka: collage

II. Prezentacja książki „Intense Bodily Presence: Practices of Polish Butō Dancers” M. Zamorskiej

III. Dyskusja panelowa z udziałem artystów, moderuje: Julia Hoczyk

 

27 KWIETNIA 2019, GODZ. 19.00

 

I. Performanse

 „Szczeliny istnienia. Pieśń semi” Sylwia Hanff (Warszawa/Polska). Muzyka: Pierre Boeswillwald

 „Podzielenie (się)” Krzysztof Jerzak (Kraków/Polska). Muzyka: Maja Baczyńska

„Schizofrenia” Valentin Tszin (Berlin/Niemcy). Dźwięk: Daniel Williams

 

II. Wykład Karoliny Bieszczad-Roley (Oslo/Norwegia) “Foto-performance: badania nad performatywnością fotografii tańca Butoh” połączona z prezentacją fotografii.

 

III. Krótkometrażowe filmy tańca butoh:

- „Gardener” (butoh: Joan Laage), reż. Karolina Bieszczad-Roley. (Oslo/Norwegia)

- „Chrysalide” (butoh: Jean Louise Le Cabellec) , reż. Damien Serban, Yann Bertrand (Francja)

 

26-27 kwietnia 2019 – Wystawa zdjęć ze spektakli Teatru Limen Butoh, autorstwa Janusza Matuszewski (Warszawa/Polska)

WSTĘP WOLNY. Rezerwacja: rejestracja na wydarzeniu FB lub butohpolis@gmail.com

Miejsce: Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, Warszawa.

Wydarzenie na FB

https://www.facebook.com/events/632136217231127

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ M. ST. WARSZAWA

Kontakt: butohpolis@gmail.com

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych

Teatr Limen Butoh

 

WSPÓŁPRACA:

Teatr Akt

BUTOHSFERA

 

HONOROWY PATRONAT

Instytutu Muzyki I Tańca #TańczMy  

 

PATRON MEDIALNY

Portal taniecPOLSKA.pl

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

STRONA FESTIWALU

https://www.facebook.com/Butohpolis-International-Butoh-Art-Festival-567049183799890

Butohpolis_online-banner_cover-photo.jpg

BUTOHPOLIS. II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH
5-12 SIERPNIA 2020

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję „Butohpolis. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Butoh”. Tegoroczny program poświęcony jest różnym formom butoh w Europie. Zaprosiliśmy jedne z najwybitniejszych europejskich tancerek - Yuko Kaseki z Niemiec i SU-EN ze Szwecji. Chcemy prezentować przede wszystkim tzw. nowe butoh – odmienne od klasycznego i poszukujące nowoczesnych środków wyrazu - oraz artystów tworzących na pograniczu butoh i innych sztuk performatywnych, jak Anna Ventura Natsuki - niezwykła artystka pochodząca z Katalonii i mieszkająca we Francji. Prezentujemy także polskich artystów – w tym roku związanych z Teatrem Limen Butoh. „Sztuka Butoh” to również inne niż taniec dziedziny sztuki, które pojawią się na tegorocznym Festiwalu: animacja 3D zrealizowana w technologii motion capture Damiana Żaka i fotografia tańca Sylwii Zawadzkiej. W programie Festiwalu znalazły się performanse zarówno sceniczne, jak i plenerowe – site-specific inspirowane konkretnym miejscem. Zapraszamy widzów do ciekawych miejsc Warszawy, by razem z artystami doświadczyli ich inaczej. Będzie to m.in. Fort Mokotów – miejsce historyczne, któremu nadano nowe życie. Butoh to przede wszystkim sposób przezywania świata i dlatego zaplanowaliśmy Flash Mob na ulicach Warszawy, do którego zapraszamy wszystkich chętnych, by każdy mógł doświadczyć małej, ale bardzo istotnej próbki tańca butoh. Niezwykle ciekawym wydarzeniem towarzyszącym będzie pokaz projektu ekologicznego protestu butoh pt. „Sektor" - immersyjnego wideo 360 stopni wg idei i w wykonaniu Wojtka Matejko oraz realizacji Wojciecha Olchowskiego. Jak wiele innych tegorocznych wydarzeń kulturalnych, w związku z pandemią, Festiwal częściowo odbędzie się online. Zapraszamy do Miasta Butoh – Butohpolis.
Sylwia Hanff - Dyrektorka Artystyczna

PROGRAM - WSTĘP WOLNY

5 SIERPNIA 2020, GODZ. 19.00.
FORT MOKOTÓW/SCHODKI/PÓŁ NA PÓŁ
• Teatr Limen Butoh, Zmierzch opuszczonych miast
• Rewolta ciała, Damian Żak - projekcja animacji 3D zrealizowana w technologii motion capture.
• Butohpolis’2019 - wystawa zdjęć Sylwii Zawadzkiej
• "Sektor" – protest ekologiczny - taniec butoh, immersyjne wideo 360 stopni. Idea i performance - Wojtek Matejko, produkcja i realizacja - Wojciech Olchowski (wydarzenie towarzyszące)
Szczegóły tu

https://www.facebook.com/events/326872825339430

6 SIERPNIA GODZ. 18.00, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WARSZAWY
Butoh Flash Mob
Szczegóły tu

https://www.facebook.com/events/315576359586172/

11 SIERPNIA 2020, GODZ.19.00, TEATR AKT, ul. Łaziebna 9
• Yuko kasek, 9 Steps to dust, scena Teatru Akt
• SU-EN Butoh Company, Rapture, zapis spektaklu – projekcja w sali i online
• "Duch Butoh" . Rozmowę poprowadzi Julia Hoczyk - sala
• Prezentacja książki The Butoh Book oraz Something Called Butoh (wydarzenie towarzyszące)
Szczegóły tu

https://www.facebook.com/events/756554758488730/

12 SIERPNIA 2020, GODZ. 19.00, Teatr Akt, ul. łaziebna 9
• Anna Ventura Natsuki, Kesseki, performance online
• Teatr Limen Butoh i goście, Miejsca niemożliwe/Noc która płonie dzień
• WYKŁAD SU-EN „BODY AND THE WORLD”, wideo w j. angielskim, video – projekcja w sali
• Prezentacja książki The Butoh Book (wydarzenie towarzyszące)
Szczegóły tu

https://www.facebook.com/events/664104024450691/

WSTĘP WOLNY

 

ARTYŚCI

 

Yuko Kaseki http://www.cokaseki.com
SU-EN www.suenbutohcompany.net
Anna Ventura Natsuki http://anna.ventura.free.fr
Teatr Limen Butoh www.limenbutoh.net
Damian Żak https://damianzak.myportfolio.com
Sylwia Zawadzka

https://www.facebook.com/Lightquest.foto

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ M.ST. WARSZAWA

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych"


WSPÓŁORGANIZATOR

TEATR LIMEN BUTOH


PARTNERZY

Teatr Akt

 

Fort Mokotów

 

Schodki

 

Pół na Pół

PATRONI MEDIALNI

Centrum Teatru i Tańca w Warszawie

 

ButohSfera

 

Fundacja Performa


WSPARCIE MEDIALNE
Portal

taniecPOLSKA.pl

English

 

BUTOHPOLIS. 2nd INTERNATIONAL BUTOH ART FESTIVAL
5th-12th AUGUST 2020

 

We cordially invite you to the second edition of "Butohpolis. International Butoh Art Festival”. This year's program is focused on butoh forms in Europe. We invited two of the most prominent dancers - Yuko Kaseki from Germany and SU-EN from Sweden. We want to present primarily the so-called new butoh - different from classical Japanese butoh and seeking contemporary forms of expression - as well as artists working on the border of butoh and other performing arts, such as Anna Ventura Natsuki, an extraordinary artist from Catalonia/France. We also present Polish artists - this year associated with the Limen Butoh Theater. "Butoh Art" is also the space or other than dance forms of art: 3D animation made in motion capture technology by Damian Żak and photography by Sylwia Zawadzka. The festival program includes both stage and outdoor performances site-specific inspired by a specific place. We invite viewers to interesting places in Warsaw - like Fort Mokotów, a historical place that has been given new life - so that they could experience them afresh together with the artists. Butoh is primarily a way of experiencing the world, which is why we plan Flash Mob on the streets of Warsaw, to which we invite everyone who wants to experience a small but very important sample of butoh dance. An extremely interesting accompanying event will be the presentation of the Butoh environmental protest project entitled "Sector" - immersive 360-degree video based on the idea and performance of Wojtek Matejko and the realization of Wojciech Olchowski. Due to the pandemic the Festival, like many other cultural events this year, will partly take place online. Welcome to the City of Butoh - Butohpolis.

 

PROGRAM:


5th AUGUST 2020, 7 PM.
FORT MOKOTÓW/SCHODKI/PÓŁ NA PÓŁ
• Teatr Limen Butoh/Limen Butoh Theatre „Twilight of Abandoned Cities”
• „The Revolt of the body” Damian Żak - 3D animation made in motion capture technology.
• Butohpolis’2019 - Sylwia Zawadzka’s photography. Exhibition
• Sektor – Environmental Protest Butoh Dance Immersive 360 degrees video. Idea & Performance - Wojtek Matejko. Production & Realisation - Wojciech Olchowski (accompanying event)
Details here:

https://www.facebook.com/events/326872825339430/

6th AUGUST, 6PM, Warsaw public space
Butoh Flash Mob
Details

https://www.facebook.com/events/315576359586172/

11th AUGUST 2020, 7PM, TEATR AKT, ul. Łaziebna 9
• Yuko kasek, 9 Steps to dust, scena Teatru Akt
• SU-EN Butoh Company „Rapture” – video projection at the theatre and online
• "A Spirit of Butoh" The conversation moderated by Julia Hoczyk
• The Butoh Book (accompanying event)
Details

https://www.facebook.com/events/756554758488730/

12th AUGUST 2020, 7PM, Teatr Akt, 9 Łaziebna street
• Anna Ventura Natsuki, Kesseki, out door performance
• Teatr Limen Butoh & quests, Impossible places/Night that burns the day
• Lecture SU-EN „BODY AND THE WORLD”, wideo w j. angielskim, video – projection at the theatre

FREE ADMISSION

 

ARTISTS

 

Yuko Kaseki http://www.cokaseki.com
SU-EN www.suenbutohcompany.net
Anna Ventura Natsuki http://anna.ventura.free.fr
Teatr Limen Butoh www.limenbutoh.net
Damian Żak https://damianzak.myportfolio.com
Sylwia Zawadzka

https://www.facebook.com/Lightquest.foto

 

PROJECT CO-FINANCED BY THE CITY OF WARSAW

ORGANIZER

Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych"


CO-ORGANIZER

TEATR LIMEN BUTOH


PARTNERS

Teatr Akt

 

Fort Mokotów

 

Schodki

 

Pół na Pół

MEDIA PATRONS

Centrum Teatru i Tańca w Warszawie

 

ButohSfera

 

Fundacja Performa


MEDIA SUPPORT
Portal

taniecPOLSKA.pl

Butohpolis21_coverphoto_OK.jpg

BUTOHPOLIS. III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH.

WARSZAWA 23-.04.-13.06.2021

Trzecia edycja Butohpolis będzie miała zmienioną formułę i potrwa od kwietnia do czerwca 2021 r. Niezmiennie ideą Festiwalu jest „nowe butoh” i pytania o rozwój tej sztuki w XXI w. Staramy się zaprezentować różne formy poszukiwań w tym zakresie i zadawać pytania o możliwość nowej estetyki butoh, bez utraty jego istoty. Każda edycja odnosi się do interdyscyplinarności i transnarodowości tej sztuki, by jednocześnie przyjrzeć się wpływom różnych kręgów kulturowych na jej uprawianie. W tym roku naszymi gośćmi będą tancerze z Australii: Yumi Umiumare i Thomas Alfred Bradley. Obydwoje zadają ważne pytania o butoh i udzielają bardzo ciekawych odpowiedzi. Największym zaskoczeniem będzie zapewne bajka-butoh w wykonaniu grupy Opowieści z Walizki. Butoh raczej nie kojarzy się z przedstawieniami dla dzieci. Obiecuję jednak piękną opowieść dla widzów małych i dużych. Od tego roku zaczynamy prezentować również sztukę performance jako pokrewną butoh od samego początku, dlatego też zaprosiłam niezwykły duet artystów znanych i uznanych na świecie – VestAndPage. Jest to ważny powrót do korzeni szczególnie w czasie trwania tzw. zwrotu performatywnego w tańcu. Z powodu pandemii, artystów zagranicznych możemy zaprezentować tylko online. Z jednej strony jest to strata niezwykle cennej możliwości spotkania, ale staramy się także dostrzec dobrą stronę – podczas Butohpolis zostaną zaprezentowane filmy, których w innej sytuacji nie moglibyśmy pokazać w tym roku. W programie znajdą się oczywiście artyści polscy i jak zawsze mam nadzieję na wsparcie integracji polskiego środowiska butoh, szczególnie teraz w trudnych czasach pandemii. Na żywo dla warszawskiej publiczności zatańczą w plenerze: Rui Ishihara – japoński tancerz od wielu lat mieszkający w stolicy, Agata Sokół – utalentowana interdyscyplinarna artystka młodego pokolenia oraz Teatr Limen Butoh zaprezentuje 2-częściowy projekt - performans site-specific nad Jeziorkiem Czerniakowskim oraz instalację wideo. Chcemy także zaskoczyć Warszawiaków akcją Butoh Flash Mob „Odległość 3 kwiatów/3 Flowers Distance” odnoszącą się do pandemii, zaprosić na butoh-jam w lesie, który poprowadzi Anita Zdrojewska (Butohsfera) oraz do doświadczenia Książki Butoh wg koncepcji Karoliny Bieszczad-Stie tworzącej norweską grupę Butoh Encounters. Do zobaczenia w Mieście Butoh – Butohpolis!

Sylwia Hanff, Dyr. Art.

 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie “Akademia Umiejętności Społecznych”

WSPÓŁORGANIZATOR: Teatr Limen Butoh

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ M.ST. WARSZAWA

 

PROGRAM

23-25.04.2021 Yumi Umiumare „FuDo – teraz robię Butoh” online

​6.05.201 Butoh Flash Mob “Odległość na 3 kwiaty”

12.05.2021 Thomas Alfred Bradley „homoDeathfuck” online

19-21.04.2021 VestAndPage „Plantain” – film oparty na performansie. online

22.05.2021 Opowieści z Walizki “O rybaku Urashima” butoh-bajka

29.05.2021 Buto-jam w lesie. Anita Zdrojewska (prowadzenie) & Ruff Libner (muzyka live)

10.06.2021 Wieczór Butoh: Rui Ishihara, Teatr Limen Butoh (instalacja wideo), Agata Sokół, Księga Butoh

13.06.2021 Teatr Limen Butoh „Natsukashi.

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ BEZPŁATNE

PARTNER

Teatr Akt

PATRONT MEDIALNY

Centrum Teatru i Tańca

Butohsfera

Fundacja Performa

WSPARCIE MEDIALNE

Portal taniecPOLSKA.pl

 

Wydarzenie na FB

https://www.facebook.com/events/178484814105910

Strona Festiwalu

https://www.facebook.com/Butohpolis-International-Butoh-Art-Festival-567049183799890

 

BUTOHPOLIS. IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH
22-24.04.2022, WARSZAWA

IV edycja Butohpolis odbywa się w czasie szczególnym dla Europy i świata. Butoh jest sztuką, która nie boi się dotykać trudnych tematów i mrocznej strony rzeczywistości. Dlatego tegoroczną akcję Butoh Flash Mob w przestrzeni publicznej dedykujemy ofiarom wojen - ludziom, którzy zginęli oraz tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Ludziom pełnym obaw i jednocześnie nadziei, szukającym schronienia Gościom z różnych stron świata.
Program Festiwalu co roku prezentuje nowe butoh z kolejnych kręgów kulturowych. W tym roku będzie to Afro-butoh - Tebby W.T. Ramasike z RPA oraz butoh z Ameryki Południowej - Campania Ruta de la Memoria z Chile (ten spektakl zaprezentowany zostanie online).
W programie znalazł się również niezwykły film "ButoHouse" autorstwa wybitnego i uznanego duetu twórców Beka & Lemoine. To znakomity przykład sztuki butoh wykraczającej poza taniec.
W ramach prezentacji pokrewnych do butoh nowych sztuk performatywnych, naszym gościem będzie wyjątkowy artysta performer, uosobienie wolności twórczej, przekraczający wszelkie bariery Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz. Jak co roku odbędą się premiery polskich artystów: solowego eko-performansu Marka Kowalskiego oraz spektaklu "Święta wiosna" LimenButoh.
Witam w Butohpolis - mieście Butoh!
Sylwia Hanff, Dyr. Artystyczna

PROGRAM

22.04.2022 (piątek)
- Butoh Flash Mob „Goście”, przestrzeń publiczna w Warszawie
- Compañía Ruta De La Memoria "Xibalbá" ONLINE godz. 19.00. Spektakl będzie dostępny do 24.04 na platformie Vod Warszawa https://vod.warszawa.pl/.../butohpolis-miedzynarodowy...

23.04.2022 (sobota) godz. 19.00, Teatr Akt, ul. Łaziebna 9
- Bêka & Lemoine „ButoHouse”, film
- Marek Kowalski & Robert Jędrzejewski „Przyjdę jutro, choć nie znam godziny”
- Tebby W.T. Ramasike „W cieniach mroku: powstanie ducha”

24.04.2022 (niedziela), godz. 19.00,
DLA WIDZÓW 18+
Teatr Akt, ul Łaziebna 9, Warszawa
- Sylwia Hanff/LimenButoh „Święta wiosna”
- Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz

WSZYSTKIE WYDARZENIA SĄ BEZPŁATNE

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

DYRETORKA ARTYSTYCZNA: Sylwia Hanff
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”
WSPÓŁORGANIZATOR: Limen Butoh
PARTNER: Teatr Akt
PATRONI MEDIALNI:
Portal taniecpolska.pl
Centrum Teatru i Tańca w Warszawie
Fundacja Performa

FB https://www.facebook.com/Butohpolis 

bottom of page