top of page

Warsztaty i sesje medytacji labiryntu

 

Proponuję różnego typu sesje medytacji labiryntu, warsztaty, seminaria, odosobnienia medytacyjne i ceremonie z użyciem repliki średniowiecznego labiryntu z Chartres. Jest to dużych rozmiarów, przenośny labirynt, namalowany na grubym płótnie, wykonany przez Judy Hopen z Labyrinth Enterprises i dzięki pomocy właściciela warsztatu, Roberta Ferre, pasjonata i znawcy labiryntów.

 

Medytacja labiryntu jest przeznaczona dla ludzi o różnym światopoglądzie, różnego wyznania i ateistów. Jest to prosta medytacja chodzona/w ruchu, która wycisza umysł i sprzyja samorefleksji. Ścieżka po której się idzie jest dokładnie widoczna, łatwa do przejścia i daje poczucie bezpieczeństwa. Pozwala idącym osiągnąć głębokie skupienie wewnętrzne.

 

Labirynt ma nieskończoną ilość zastosowań: jako narzędzie do medytacji i praktyki duchowej czy religijnej lub w całkowicie świeckim celu jako narzędzie redukcji stresu czy budowania więzi międzyludzkich, zespołu lub społeczności. Można go używać do wspomagania rozwoju osobistego i uzdrawiania psychicznego w procesie psychoterapeutycznym lub jako pomoc w przejściu przez trudne okresy życia (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby). Pomaga utrzymać kontakt z własnym centrum bez względu na zmiany życiowe; ludziom pogrążonym w smutku daje ukojenie i spokój. Może być także stosowany w ceremoniach świeckich lub religijnych (np. ślub).

 

Labirynt pojawiał się przez dzieje ludzkości jako symbol uzdrawiania, zintegrowania i wspólnoty. Praktyka chodzenia po labiryncie integruje ciało i umysł, redukuje stres, rozwija intuicję i samoświadomość. Pozwala przyjrzeć się naszym myślom i uczuciom, osiągnąć jasność umysłu i wgląd w nasze osobiste i zawodowe życie; dostarcza możliwość rewizji celów, oszacowania możliwości i ułatwia podejmowanie decyzji, dzięki pogłębionemu kontaktowi z własnym centrum.

 

Od ponad 20 lat praktyka labiryntu przezywa swój renesans w świecie zachodnim. Labirynty można spotkać w parkach, centrach medycznych, szkołach, kościołach, więzieniach, hospicjach, ośrodkach medytacyjnych w Ameryce Północnej, a także Wielkiej Brytanii i całej Europie (zobacz labyrinth locator na www.labyrinthsociety.com ).

 

Wszystkie typy warsztatów, oprócz samej medytacji labiryntu, zawierają prezentację i wykład dotyczący labiryntu oraz wprowadzenie do praktyki. Mogą być także połączone z innymi technikami rozwoju osobistego czy psychoterapii.

I. ALCHEMIA LABIRYNTU: warsztaty i odosobnienia medytacyjne. Program obejmuje medytację labiryntu i inne techniki medytacyjne.

II. Labirynt w psychoterapii i rozwoju osobistym. Zapraszam do współpracy psychoterapeutów, trenerów i doradców rozwoju osobistego.

III. Labirynt w budowaniu społeczności i zespołów.

IV. Ceremonie.

AKTUALNOŚCI na stronie FB https://www.facebook.com/Medytacja-Labiryntu-192020480308

 

bottom of page