top of page

Medytacja labiryntu

Medytacja Labiryntu

"W labiryncie nie możesz się zgubić, możesz się odnaleźć"
Hermann Kern

 

Medytacja labiryntu dotyczy tylko i wyłącznie tego typu labiryntu, który składa się z pojedynczej ścieżki, wijącej się, wielokrotnie zmieniającej kierunek i tworzącej skomplikowany wzór, ale zawsze prowadzącej do centrum. Nie ma w nim ślepych zaułków, ani trików.

 

Ścieżka labiryntu jest metaforą ludzkiego życia i symboliczną podróżą do własnego wnętrza; jej przemierzanie jest prostą, starożytną medytacją w ruchu. Droga do wewnątrz oczyszcza umysł z myśli, wspomnień, oczekiwań i sądów; otwiera serce i przygotowuje na to, co możemy otrzymać w centrum. Serce labiryntu to cicha, wewnętrzna przestrzeń, w której zawsze znajdujemy to, czego potrzebujemy w danym momencie. Droga powrotna pozwala zintegrować doświadczenie i wrócić do świata zewnętrznego.

Encyklopedie często definiują labirynt, jako wprowadzający zamęt układ, rozmyślnie splątanych dróg, z którego trudno znaleźć wyjście. Takie definicje nie obejmują większości labiryntów na świecie, labiryntów o jednej regularnej trasie, tworzącej spiralę lub meander, mających wyraźnie zaznaczone centrum. Tylko w takim sensie będę używać terminu labirynt. Labirynty o takiej budowie powstawały by służyć do szczególnego celu: odnalezienia drogi i odkrywania siebie.

 

Labirynt to uniwersalny wzór, archetyp transformacji, wewnętrznej przemiany i odrodzenia, drogi prowadzącej do centrum własnej istoty i osiągania wyższej Jaźni.

 

"W labiryncie zaczynasz tropić tajemnicę własnego życia."
Gernot Candolini

 

Pełen mocy symbol labiryntu pojawiał się w niezliczonych kulturach na całej kuli ziemskiej od Afryki i starożytnej Grecji, przez Azję, prekolumbijskie kultury Północnej i Południowej Ameryki, po nowożytną Europę. Przez wieki był używany do medytacji, modlitwy oraz fizycznego i duchowego uzdrawiania. Labirynt to kwintesencja i model świętej przestrzeni, która obrazuje najgłębsze pokłady świadomości.

 

Wiele kultur przyjmuje, że centrum labiryntu istnieje symultanicznie w widzialnym, jak i niewidzialnym świecie (por. P. Conty, The genesis and geometry of the labyrinth).

Labirynt jest archetypowym symbolem, który ze swej natury wykracza poza jakąkolwiek konkretną religię, kulturę, tradycję czy po prostu światopogląd. Analogicznie: nie ma jednego właściwego sposobu chodzenia o labiryncie: jest jedna ścieżka, ale wiele sposobów chodzenia. Medytację labiryntu może praktykować każdy, kto pragnie doświadczyć siebie i lepiej zrozumieć świat umysłu, ciała i ducha.

 

Labirynt jest doskonałym narzędziem pogłębiającym wiedzę o nas samych, dającym dostęp do naszego wewnętrznego źródła mądrości i kreatywności; uzdrawia, wzmacnia intuicję, służy osiągnięciu pełnej integracji.

 

"Labirynt uczy nas, że stawiając stopę za stopą, możemy wyciszyć umysł i odnaleźć własne centrum. Droga może być trudna, a lekcją jest zaufać drodze."
Lauren Artress

 

Medytacja labiryntu jest praktyką uważności i sztuką samoobserwacji, rozwijającą samoświadomość. Uczy by być obecnym i doświadczać tego, co dzieje się tu i teraz. Wszystko, co wydarza się w labiryncie jest metaforą mówiącą o naszym życiu i nas samych. Droga, zakręty, centrum, wszystko, co spotykamy, ma nas czegoś nauczyć. Genialność tego narzędzia, jak pisze Lauren Artress, polega na tym, że daje poszukującej/-cemu to, co ona/on potrzebuje odkryć w nowych pokładach świadomości.

 

"Wejście do labiryntu, to wyruszenie ścieżką transformacji."
Gernot Candolini

 

POLECANE LEKTURY

Po polsku:

- Krzysztof Kowalski, Zygmunt Krzak, Tezeusz w Labiryncie
- Paul De Saint-Hilaire, Tajemniczy świat labiryntów
- Paolo Santarcangeli, Księga Labiyntu

- Księga Miłości, Katleen McGowan

 

Po angielsku:

 • Lauren Artress, Walking the sacred path. Rediscovering the labyrinthas a spiritual practice, New York, 1995, 2006.

 • Lauren Artress, The sacred path companion. A guide to walk the labyrinth to heal and transform, New York, 2006.

 • Gernot Candolini, Labyrinths. Walking toward the center, New York, 2003.

 • Patrick Conty, The genesis and geometry of the labyrinth. Architecture, hidden language, myths and rituals, Vermont, 2002.

 • Helen Curry, The way of the labyrinth. A powerful meditation for everyday life, New York, 2000.

 • Eve Escher Hogan, Way of the winding path: a map for the labyrinth of life, New York, 2003.

 • Hermann Kern, Through the labyrinth: design and meanings over 5,000 years, New York, 2000.

 • Jeff Saward, Labyrinth and mazes: complete guide to magical paths of the world, New Your, 2003.

 • Sig Lonegren, Labyrinths ancient myths and modern uses, Somerset/England, 1991.

 • Patricia Telesco, Labyrinth walking. Patterns of power, New York, 2001.

 • Melissa Gayl West, Exploring the labyrinth: a guide for healing and spiritual growth, Woodstock, 2000.

 

bottom of page